Menfezler

  • Menfezler

Kullanılacak mahale uygun hız seçilir. Mahale gerekli hava miktarı listeden bulunur. Gerekli hava miktarının  olduğu satırdan mahale uygun hız bulunur. Bu hızın bulunduğu kolonun başında yazılı menfez ebadı mahale uygun olan menfez ebadıdır.

Aşağıdaki Menfezler konusunda kurumsal hizmetler sunuyoruz.

- Dağıtıcı Menfezler

- Toplayıcı Menfezler

- Lineer Menfezler

- Kare Petekli Menfez

- Dağıtıcı Yuvarlak Kanal Menfezi

- Toplayıcı Yuvarlak Kanal Menfezi

- Transfer Menfezi